JTR

Bouw & Installatie advies

 

Jonkers
Technical 
Research bv.

 

 

 

De bouwsector is door de jaren heen veranderd. Tot enkele tientallen jaren terug werd de planvorming en realisatie van het bouwproject nog helemaal door een architect gestuurd en begeleid. De architect was als bouwheer de onbetwiste leider van het bouwteam en was de partij die zorg droeg voor kwaliteit, planning, kosten en het adviseren van de opdrachtgever

 

Geleidelijk zijn er veranderingen ontstaan. De architect werd alleen gevraagd om een ontwerp te maken en opdrachtgevers gingen zelf de co÷rdinatie van het proces ter hand nemen of uit besteden naar een uitvoerende partij. Hierdoor werd het steeds minder duidelijk wie de leiding had of nam in een bouwproces met als resultaat dat iedereen zijn opdracht uit voerde. Maar de eindverantwoording ten alle tijden bij de opdrachtgever ligt.

 

Deze veranderingen hebben er toe geleid dat er steeds meer behoefte is ontstaan om de leiding van het bouwproces in handen te geven van een bouwmanager die door de opdrachtgever wordt gecontracteerd en namens de opdrachtgever leiding geeft aan het proces van planontwikkeling tot en met de realisatie. Die behoefte is ingevuld door het oprichten van bouw ­- en projectmanagement bureaus.

 

Bouwadvies en Projectbegeleiding JTR, heeft diverse achtergronden uit de aannemerij, projectbouw, utiliteit- en woningbouw. U kunt met ons rekenen op een enthousiaste en betrokken partij die richting geeft in een complex proces en stuurt waar nodig is.